Prace licencjackie

Nawet będąc na studiach typowo ścisłych, na których ładne formułowanie zdań ma drugorzędne znaczenie, obowiązkowe jest pisanie prac licencjackich i magisterskich. Nie wiadomo, dlaczego do końca tak jest? Napisanie i obrona tej pracy to po prostu kolejny element bezsensownego systemu państwowej edukacji, który uczy ludzi według takich wzorców, dzięki którym nie mogą potem dostać pracy.

Student nie powinien tracić czasu na pisanie prac licencjackich i innych dyplomowych. Generalnie rzecz biorąc, jest to tylko umiejętne przepisywanie i modyfikowanie zdań zawartych w książkach naukowych. Praca taka nie wnosi nic nowego i wcale nie stanowi dowodu wykształcenia. Laicy korzystający z odpowiednich książek potrafią napisać genialne prace dyplomowe, choć nigdy ich ten kierunek wcześniej nie interesował. Świadczy to o bezsensowności tego systemu.

19.09.2009. 15:14